BLOG

Covid-19 Geçirenlerde Antikor Gelişimi

Covid-19 Geçirenlerde Antikor Gelişimi

Geçirilen SARS-CoV-2 enfeksiyonunu izleyen 2-3 hafta içinde antikorlar oluşmakta, ancak antikor düzeyleri aylar içinde azalmaktadır. Asemptomatik/hafif enfeksiyon geçirmiş bireylerde yapılan bir gözlemsel çalışmada, antikor düzeylerinin pozitif bulunmalarını izleyen iki ay içinde, bireylerin büyük çoğunluğunda azaldığı ve yaklaşık dörtte birinde negatifleştiği gözlenmiştir . Enfeksiyonu farkında olmadan  geçirenlerde antikorlar daha kısa sürede negatifleşmiş; ayrıca, yaşta her 10 yıllık artış, antikor titrelerinin idaha kısa sürede negatifleşme olasılığını artırmıştır.


Antikorları bulunan bireylerde semptomatik enfeksiyon gelişme riski çok düşüktür. Antikorların zaman içinde azalması ya da negatifleşmesi, bağışıklığın kaybolduğu anlamına gelmemektedir . Diğer enfeksiyonlarda yapılan gözlemlerde, spesifik antikorları üreten plazma hücreleri zaman içinde yaşlanmaktadır; buna karşılık, bellek B ve T lenfositleri yıllarca, hatta on yıllarca, varlıklarını sürdürmektedir . Şimdiye dek COVID-19’da yapılan en kapsamlı çalışmada, spike IgG ve nükleokapsid IgG antikor düzeylerinin bireyler arasında çok değişkenlik gösterdiği, ortalama yarılanma ömürlerinin, güven aralıkları çok geniş olmakla birlikte, sırasıyla, 103 ve 68 gün olduğu bildirilmiştir . Antikor titrelerindeki tedrici azalmaya karşılık, 6 aylık izlem süresince spike proteinine özgü bellek B-hücre sayısının giderek arttığı, virusa spesifik bellek T-hücrelerinin yarılanma ömürlerinin de 3-5 ay düzeyinde olduğu gösterilmiştir. Dolayısıyla, dolaşımdaki antikor düzeyi zaman içinde azalsa da, virus ile tekrar karşılaşma durumunda yeni antikor üretme potansiyeline sahip hücreler uzun süre varlıklarını sürdürmektedir. Toplam olgu sayısının 100 milyona yaklaştığı günümüzde, reenfeksiyonların çok düşük sayılarda (muhtemelen %1’in altında) bildirilmesi de, bağışıklığın, dolaşımdaki antikorların varlığından çok daha uzun ve güçlü olduğunu düşündürmektedir.

Aşılamanın ikinci dozundan en erken 15 gün ideal olanı biray sonra antikor düzeylerine baktırılabilinir.

Covid 19 geçirilen kişilerin 6 ay sonra aşı olmaları önerilmektedir.


« BLOG LİSTESİNE GERİ DÖN

Whatsapp'tan mesaj yazmak için tıklayınız

WHATSAPP

Whatsapp hattımızdan müşteri temsilcimiz ile görüşebilir, fiyat ve ödeme bilgisi alabilirsiniz.

MESAJ YAZ

MESAJ YAZ

ANLAŞMALI KURUMLAR

Groupama Sigorta
Halk Sigorta
Türk Nippon Sigorta
Doğa Sigorta
Unico Sigorta
Güneş Sigorta
Site içeriğinde bulunan bilgiler destek sağlamak içindir. Hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi, tanı ve teşhis koyması yerine geçmez.
© Copyright 2021 Rentek Laboratuvarı - Tüm Hakları Saklıdır.
Whatsapp'tan mesaj yazmak için tıklayınız Whatsapp'tan mesaj yazmak için tıklayınız